ABZONE s.r.o.
Registrace domény - ověření
www.
ověřit i ostatní možnosti (com,net,org,...)
1.Výběr domény 2.Volba tarifu 3.Upřesnění služeb (nepovinné) 4.Rekapitulace, možno zadat objednávku další domény 5.Zadání kontaktních údajů 6.Sumarizace a potvrzení objednávky

Registrace domény

Registrace domény - ověření
www.
ověřit i ostatní možnosti (com,net,org,...)

Registrace domény probíhá dle následujícího scénáře:

1. V záhlaví stránky si vyberete doménu, kterou chcete registrovat. V případě že zadané doménové jméno je již obsazené, bude Vám nabídnuto vyhledání Vaší domény s jinou příponou.

2. Vyberete si jeden z nabízených hostingových tarifů a příslušející služby obsažené v tarifu (e-mailové schránky, e-mailový koš, přesměrování apod, není nutné vyplňovat-lze bezplatně založit/změnit po registraci domény).

3. Ihned po objednání Vám bude na obrazovku vytištěna zálohová faktura, kterou obdržíte i na zadaný e-mail. Dle stávajících pravidel nejsou domény blokovány, mějte proto prosím na paměti že do úhrady si Vaší doménu může zaregistrovat kdokoliv jiný!

4. Zálohovou fakturu prosím uhraďte v co nejkratším termínu, ovlivní to tak datum zprovoznění objednané domény. Doména je zaregistrována po připsání úhrady na náš účet, zpravidla během 12-48 hodin pak proběhnou technické testy ze strany registrátora a doména je poté plně funkční (oznámíme Vám e-mailem). Upozorňujeme, že u některých přípon (zejm. .AS) může být tato doba delší.

5. Do 14-ti dnů Vám zašleme poštou na udanou adresu daňový doklad-fakturu.
(Nevztahuje se na objednávky se zaškrtnutou slevou za nezasílání výzev k platbě a daňových dokladů poštou)


Přesun domény

Přesun domén s příponou .CZ probíhá podle následujícího scénáře:

1. Do formulářového pole v záhlaví stránky vyplníte doménu, kterou chcete přesunout na naše servery. V případě že zadané doménové jméno není v rejstříku zaregistrovaných domén, bude Vám automaticky nabídnuta registrace nové domény.

2. Vyberete si jeden z nabízených hostingových tarifů a příslušející služby obsažené v tarifu (e-mailové schránky, e-mailový koš, přesměrování apod.). Pokud chcete zachovat Vaše stávající e-maily, vyplňte je do příslušných kolonek.

3. Ihned po objednání Vám bude na obrazovku vytištěna zálohová faktura, kterou obdržíte také na zadaný e-mail. Čím dříve ji uhradíte, tím dříve se spustí přesun Vaší domény k nám.

4. E-mailem Vám zašleme instrukce k dokončení přesunu domény. Přesun lze potvrdit na základě e-mailového potvrzení a autorizačního kódu k doméně, který Vám zašle centrální registr (platí v případě funkčních e-maiů vedených k doméně v databázi domén CZ-NIC). Lze také potvrdit přes úředně ověřený podpis majitele domény, kdy se žádost zašle poštou. Nikdo jiný než majitel domény nemá právo dokument potvrdit, což je ochrana proti neoprávněnému přesunu a jiným změnám.

5. E-mailem Vám zašleme potvrzení o provozu domény spolu s přístupovými údaji ke všem službám, které budou již tou dobou funkční. Na naše servery si můžete uložit svou prezentaci, stejně tak nastavit případné e-mailové schránky a jiné služby k doméně. Po odeslání žádost i proběhne během několika hodin postupný, plynulý přesun domény na naše servery.

Přesun ostatních domén (.AS, .INFO, .COM atd.) probíhá individuálně dle pravidel příslušného zahrani čního registrátora. Proces nevyžaduje notářské ověřování podpisů, přesun probíhá zpravidla potvrzením několika e-mailů zaslaný ch na adresu majitele/administrátora domény, mnohdy je rovněž vyžadován autorizační kód. Příslušné instrukce od nás obdržíte i hned po úhradě příslušné zálohové faktury.